maanantai 12. helmikuuta 2018TET-VERSTAS


Viime perjantaina kokoontuivat Niemen kampuksella Luode-hankkeen toimijat ja yhdeksän opinto-ohjaajaa Lahdesta. Iltapäivän tarkoitus oli viritellä yhteistyötä työelämään tutustumisjaksojen kehittämiseksi. Aluksi opot saivat tutustua LUMA:n tiedeluokka Soluun. Sen jälkeen siirryttiin itse asiaan.


Pienissä ryhmissä kävi vilkas vuoropuhelu, kun mietittiin millainen olisi ihanne TET. Parhaimmillaan se nostaisi nuoren itsetuntoa, toisi onnistumisen kokemuksia ja innostaisi alalle. TET-jakson arvioinnin pitäisi olla konkreettista ja kannustavaa, niin että se antaisi vahvistusta nuoren omille suunnitelmille ja saattaisi parhaassa tapauksessa poikia vaikkapa kesätyöpaikan. Hyvän TET:n tunnusmerkkeinä nähtiin nuoren ottaminen mukaan työpaikan arkeen, niin että hänelle tulisi monipuolinen kokemus "työssä olemisesta" ja työpaikan sosiaalisesta merkityksestä. Työssä voi olla mukavaa.


Millaisena opot näkivät epäonnistuneen TET-harjoittelun? Erityisesti korostui irrallisuus. Pahimmillaan nuori ei TET:n aikana saa kokonaiskuvaa työpaikasta vaan joutuu esimerkiksi yksin erillään muista tekemään mekaanista ja yksitoikkoista hommaa, jonka merkitystä on vaikea nähdä. Usein opot kuulevat nuorilta alistuneita kommentteja:"siellä ei ollut mitään tekemistä". Silloin nuorille päällimmäiseksi jäänyt tunne on tarpeettomuus.


Näiden keskustelujen pohjalta lähdettiin rakentamaan TET-puuta. Mitä ravinteita TET-puun juuret tarvitsevat? Pohdittiin rakenteita ja raameja, joissa TET toteutetaan, puun runkoa. Mitä voidaan muuttaa? Millaista tukea nuoret tarvitsevat? Entä työantajat? Nuori ei halua kokea olevansa vain yksi sadoista harjoittelijoista ja työantaja puolestaan tarvitsisi tukea nuoren huomioimiseen ilman, että työmäärä radikaalisti lisääntyisi.
Monia asioita pitäisi ajatella uudelleen, että TET-puu tuottaisi ja kantaisi runsasta satoa. Näiden ajatusten saattelemina lähdetään jatkotyöskentelyyn ja otetaan suunnitteluun mukaan nuoret ja kuullaan myös työnantajia.


Anja Kuhalampi
#luodehanke#tet#nuoret#työelämätaidot#työharjoittelu#