torstai 24. lokakuuta 2019

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja


Nuorisotutkimusverkosto on aloittanut kiinnostavan kirjoitussarjan ajankohtaisesta aiheesta. LUODE-hankkeessakin aihepiiri on hyvin tuttu, sillä hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, joka kohdistuu nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin. Lisäksi tuotetaan tietoa nuorten arjesta, arvo- ja elämismaailmasta. Menetelminä käytetään soveltavan toimintatutkimuksen menetelmiä kuten osallistuvaa havainnointia. 

LUODE-hankkeessa nähdään tutkimuksen merkittävä rooli tulosten juurruttamisen ja levittämisen kannalta. On myös tärkeää saada jo hankkeen aikana tietoa toimenpiteiden toimivuudesta, että voidaan välittömästi tehdä korjausliikkeitä toiminnassa.

Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjassa käynnistyy moniääninen Arviointitutkimus ja nuoriso 2-0 -kirjoitussarja. Verkoston tutkijoiden mielestä arviointitutkimuksille vaikuttaa olevan runsaasti tilausta tällä hetkellä. Tutkimukselta toivotaan enemmän tukea käytännön toiminnan kehittämiseen mutta myös poliittisen päätöksenteon tueksi. Toisaalta hanke- ja projektimaailma vaatii indikaattoreita ja toiminnan laadun arviointia.

Kirjoitussarja avaa arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille ja erilaisilla menetelmillä. Äänessä ovat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Sarjaan on tullut jo kolme puheenvuoroa.

Kirjoitussarja alkaa Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Sofia Laineen kirjoittamalla sarjan avaustekstillä Arviointitutkimusta tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana. Laine avaa uutta hallitusohjelmaa ja näkee, että sitä on mahdollista lukea hallituksen halukkuutena tehdä yhteistyötä tutkimusmaailman kanssa. Hän pohtii Näkökulma-tekstissään arviointitutkimusten tekemistä akateemisena yhteiskuntaan osallistumisen muotona.  
- Vaikka Rinteen hallitusohjelma on kaikkien aikojen pisin, voi selvitysten ja arviointien laajaa kirjaamista pitää eräänlaisena arviointitutkimusten, asiantuntija- ja selvitystyön arvonantona: uusi hallitus haluaa tehdä politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon, kuvaa Laine. 

Korkeakouluharjoittelija Riikka Hynninen kirjoittaa artikkelissaan siitä, miten etnografista havainnointia tehdessään tutkija on kentällä kokonaisena ihmisenä. 
- Osallistuva havainnointi voi olla hyvinkin fyysistä, ja kuinka monimuotoisesti tutkija voikaan   liikkua havainnoimassaan ympäristössä ja syventää ymmärrystään kentän tapahtumista olemalla avoin omien tunteidensa ja kehollisten kokemustensa tulkitsemiselle, sanoo Hynninen. 
Anja Kuhalampi
#luodehanke#nuorisotutkimus#arviointitutkimus#hankkeet#nuortenääni#osallistuvahavainnointi#toimintatutkimus


Tutkija Eemeli Hakoköngäs kokemassa samoja köysilaskeutumisen jännityksen hetkiä kuin nuoret.