tiistai 30. tammikuuta 2018

Apulanta Oy


Kävin DuuniExpo-messuilla Lahdessa viime viikolla ja sieltä jäi mieleen Apulannan Sipe Santapukin esitys. Sipe kertoi yhtyeestä yrittäjyyden näkökulmasta. Sipen mukaan haaste oli mieluisa, kun hän joutui nyt itsekin ensimmäistä kertaa jäsentämään ajatuksiaan tästä perspektiivistä.


Noin äkkiseltään ei Apulannan tyyppisellä indie-bändillä ja osakeyhtiöllä tai yrittäjyydellä tuntuisi olevan mitään yhteistä. Apulantahan on määrätietoisesti torjunut kaikki isojen levy-yhtiöiden kosiskelut ja pysynyt uskollisena itselleen. Mutta Apulanta onkin tehnyt omaperäisyydestään tuotteen!


Sipe kertoi värikkäästi bändin alkuajoista ja palavasta intohimosta tehdä musiikkia. He brändäsivät itse itseään muun muassa kirjoittelemalla fanipostia musiikkitoimittajille ja vaatien Apulannan musaa radioa-aalloille. Itsebrändäys sai lähes koomisia piirteitä, mutta toimi juuri niin kuin pitikin.


Kiinnostavaa oli kuulla, miten Sipe näki itsensä toimitusjohtajana ja mitä asioita hän piti tärkeinä yhteistyössä sponsoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Merkityksellisiä sanoja olivat luottamus, usko omaan tekemiseen, oikein delegoidut asiat. Sipe korosti myös yrittäjyydessä tarvittavaa yleissivistystä ja tietämystä kaupanteosta. On löydettävä yhteisiä aiheita ja osattava lähestyä oikealla lailla sidosryhmiä. On myös tiedettävä paljonko on paljon, kun puhutaan hinnoista.


Musiikkimaailmassa ongelmana on Sipen mukaan usein se, että tietämystä johonkin spesifiin asiaan, vaikkapa bassosoittoon tai lyrikoiden tekoon tai tietyn musiikkigenren piirteisiin kyllä löytyy mutta muut asiat rajautuvat pois ja todellisuus on vain soittamista. Silloin bändit ovat helposti levy-yhtiöiden vietävissä.


Oman yhtiön perustaminen on antanut Apulannalle taiteellisen vapauden ja intohimo omaan tekemiseen on osittain siksikin säilynyt. Yrittäjyys on myös tuonut realismia toimintaan, kuvailee Sipe. Hän tuntee myös ylpeyttä firmastaan, joka pitää erittäin hyvää huolta työntekijöistään. Nostan hattua Sipelle ja Tonille.


Anja Kuhalampi
#luodehanke#yrittäjyys#nuoret#työelämätaidot#uusityö#


torstai 25. tammikuuta 2018
Kokemusten äärelle


Katri Halonen kirjoittaa Nuorten osallisuuden menetelmiä tunteella -blogissaan arvion Tässä mä olen -julkaisusta. Hän kuvaa artikkelien sisältävän valtavan määrän kokeiluja ja innostusta sekä kokeneiden ammattilaisten raportointia prosesseistaan. Se on täynnä makupaloja ja kutsuu kokemusten äärelle, Halonen tiivistää.

Halosen mukaan Tässä mä olen -teos on laaja kattaus menetelmiä, mutta kaiken läpäisevänä teemana ovat tunteet. Hän kysyykin, onko aiemmin kiinnitetty liikaa huomiota menetelmiin tunteiden ja asenneilmapiirin sijasta?

Julkaisussa annetaan hyviä vinkkejä aktiivisen toimijuuden ja nuoressa tapahtuvan muutoksen tukemiseen. Luonto, liikunta, taide ja mediapilotit tuodaan esille välineinä, jotka tarjoavat uusia rakennusaineita minuuden vahvistamiseksi. Etenkin usko omaan osaamiseen nousee tärkeäksi. Halonen näkee, kuinka osaamisajattelussamme puhutaan liian usein ainelähtöisistä osaamisista. Taka-alalle jäävät MUN JUTTU -hankkeessakin esiin nousevat metataidot, jotka ovat kuitenkin silta osallisuuden tunteeseen. Itse menetelmien sijasta osaaminen on asenteita ja tapaa toimia yksin ja ryhmässä.

Tässä mä olen -artikkelien monenlaisten pilottien edistämät taidot kuten kyky keskittyä, rohkeus kokeilla uutta, tuoda esille omaa ajattelua, sosiaalinen pelisilmä ja positiivinen asenne ovat lähellä niitä termejä joita työnhakuilmoituksien ”hyvät tyypit” taitavat olla ja joita nostetaan esille tärkeinä työllistymisen avaimina, muistuttaa Halonen.


Anja Kuhalampi
#luodehanke

Lue lisää:


perjantai 19. tammikuuta 2018

Iloa ja innostusta


LUODE-hankkeen ensimmäinen sisäinen workshop pidettiin eilen iltapäivällä inspiroivissa LUMA-tiedeluokan tiloissa Lahdessa Niemen kampuksella. Tunnelmiin virittäydyttiin osatoteuttajien esittelyillä ja Yliopistokampuksen pääsihteeri Senja Jouttimäen kannustussanoilla, joissa hän painotti nuoriin kohdistuvien hankkeiden tärkeyttä tässä ajassa.


Suvi-Jonna Martikainen kertoi LUT Lahden osatoteutuksesta, jonka voisi kiteyttää lauseeseen: yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen tuominen hankkeen toimintaan ja uuden pedagogisen mallin kehittäminen. Taideyliopiston Mia Seppälä kuvasi konkreettisia toimenpiteitä, joissa korostui pilottiyhteistyö muiden osatoteuttajien kanssa, elokuvaprojekti ja koulutukset nuorten kanssa työskenteleville. Suomen ladusta Elli Keisteri-Sipilä valotti yhdistyksen toimintaa, jonka hän tiivisti sanoihin ulkoile, osallistu ja vaikuta. Hankkeessa keskiössä on nuorten työelämätaitojen kartuttaminen luontoliikunnan ohjaamisen avulla ja nuorten innostaminen mukaan yhdistystoimintaan sekä lajien kehittäminen taidepainotuksin. Paavo Heinonen Vierumäeltä sanoi Mun juttu -hankkeessa pilotoidun Nuorelta nuorelle -mallin kehittelyn jatkuvan LUODE-hankkeessa. Vierumäellä järjestetään sekä nuorille että ammattilaisille seikkailupedagogista koulutusta ja nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tapahtumia.


Itse toin esiin hallinnoijan, Helsingin yliopiston roolin ja erityisesti vastuunottamisen kaikkia osatoteuttajien toimenpiteitä yhdistävässä työelämään tutustumisjaksojen (TET, TTO) rakentamisessa perus- ja toiselle asteelle. Tärkeä on myös hallinnoijan toimiminen linkkinä rahoittajan suuntaan. Tutkimuksesta vastuuta ottavat hallinnoija ja LUT Lahti.


Esitysten aikana keskustelu kävi vilkkaana ja monenlaisia synergioita osatoteutusten välillä alkoi hahmottua. Luonto, liikunta, taide, media yhdessä yrittäjyyskasvatuksen uusien tuulien kanssa ristipölyttyivät iloisesti keskenään. Tästä on hyvä jatkaa. Iltapäivästä jäi päällimmäisiksi tunteiksi ilo ja innostus.


Anja Kuhalampi
#luodehanke