torstai 25. tammikuuta 2018
Kokemusten äärelle


Katri Halonen kirjoittaa Nuorten osallisuuden menetelmiä tunteella -blogissaan arvion Tässä mä olen -julkaisusta. Hän kuvaa artikkelien sisältävän valtavan määrän kokeiluja ja innostusta sekä kokeneiden ammattilaisten raportointia prosesseistaan. Se on täynnä makupaloja ja kutsuu kokemusten äärelle, Halonen tiivistää.

Halosen mukaan Tässä mä olen -teos on laaja kattaus menetelmiä, mutta kaiken läpäisevänä teemana ovat tunteet. Hän kysyykin, onko aiemmin kiinnitetty liikaa huomiota menetelmiin tunteiden ja asenneilmapiirin sijasta?

Julkaisussa annetaan hyviä vinkkejä aktiivisen toimijuuden ja nuoressa tapahtuvan muutoksen tukemiseen. Luonto, liikunta, taide ja mediapilotit tuodaan esille välineinä, jotka tarjoavat uusia rakennusaineita minuuden vahvistamiseksi. Etenkin usko omaan osaamiseen nousee tärkeäksi. Halonen näkee, kuinka osaamisajattelussamme puhutaan liian usein ainelähtöisistä osaamisista. Taka-alalle jäävät MUN JUTTU -hankkeessakin esiin nousevat metataidot, jotka ovat kuitenkin silta osallisuuden tunteeseen. Itse menetelmien sijasta osaaminen on asenteita ja tapaa toimia yksin ja ryhmässä.

Tässä mä olen -artikkelien monenlaisten pilottien edistämät taidot kuten kyky keskittyä, rohkeus kokeilla uutta, tuoda esille omaa ajattelua, sosiaalinen pelisilmä ja positiivinen asenne ovat lähellä niitä termejä joita työnhakuilmoituksien ”hyvät tyypit” taitavat olla ja joita nostetaan esille tärkeinä työllistymisen avaimina, muistuttaa Halonen.


Anja Kuhalampi
#luodehanke

Lue lisää:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti