keskiviikko 29. elokuuta 2018


Koulua ilman seiniä, OSA 1

Uusi perusasteen opetussuunnitelma vihittiin käyttöön syksyllä 2016. Vuosi vuodelta opetussuunnitelman mukana tuomat kujeet ja monialaiset projektit tulevat myös yläasteen työjärjestykseen. Opetussuunnitelman tavoitteena on kasvattaa oppilaista elämästä innostuneita aktiivisia oppijoita, jotka osaavat hakea tietoa eri lähteistä ja muokata löytämäänsä tietoa laaja-alaisiksi kokonaisuuksiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa tietotekniikan entistä vahvempaa hyödyntämistä, opettajilta pientä ajattelutavan muutosta opetuksessaan sekä ennen kaikkea luokkahuoneesta poistumista. Aikaisemman asiapainotteisen sekä yksityiskohtiin pureutuvan osaamisen sijaan nyt tähdätään kasvattamaan nuoria aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, taitaviksi ajattelijoiksi sekä itsestään ja toisistaan huolehtiviksi kansalaisiksi. Alla Ylen havainnollistama kuva Opetushallituksen tavoitteista laaja-alaisen osaamisen saavuttamiseksi.


Salpausselän yläasteen taitomatka

Koska LUODE-hanke haluaa olla etujoukoissa edistämässä nuorten osaamista, hyvinvointia sekä luovaa ajattelua, päätimme tarttua aiheeseen koko joukkueen voimin. Idea yhteistyöstä Salpausselän koulun 9.-luokkien kanssa syntyi talven Seikkailukasvatuspäivillä verkostoituessa ja taustalla ajatus siitä, että myös nykyiset 9.-luokkalaiset saisivat maistiaisen uudesta opetussuunnitelmasta. Yhteisprojektin nimi ”Koulu ilman seiniä - Taitomatka” juontaa juurensa ajatukseen, jossa ’taito’ sanalla tarkoitetaan muutakin kuin kykyä laskea matematiikkaa, potkaista palloa tai kykyä kirjoittaa hienoa esseetä. Yhteisellä taitomatkallamme ’taito’ tarkoittaa mm. kykyä ratkaista eteen tulevia haasteita tiiviissä vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa, mahdollisuuksia oppia huolehtimaan itsestään ja selviytymään arjessa sekä tutustua yrittäjämäiseen tapaan toimia. Kuluvan lukuvuoden aikana tarjoamme oppilaille lukuisia mahdollisuuksia oppia uusia asioita luovasti eri aloja yhdistellen ja aina kun mahdollista luokkahuoneen taakse jättäen. Haluamme siis edistää elämän taitoja.
Taitomatkallaan mukana olevat nuoret pääsevät oppimaan uusia taitoja jokaisen LUODE-hankkeessa mukana olevan toimijan organisoimissa tapahtumissa seuraavasti:
  • Suomen Urheiluopisto Vierumäki sekä Outward Bound Finland järjestävät luontoon suuntautuvia kokemuksellisia seikkailuja, joissa nuoret pääsevät tekemään täysin uusia asioita uudessa ympäristössä, reflektoimaan kokemuksiaan yksin ja yhdessä sekä ratkomaan eteen tulevia haasteita yhdessä muun ryhmän kanssa. Yhteinen projektimme alkaakin Melonnan ABC -nimisellä leirillä, josta lisää myöhemmin.
  • LUT Lahti organisoi nuorille maistiaisen yrittäjyyteen ja siihen mitä tarkoittaa yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjämäistä toimintaa voimme jokainen osaltamme havaita jopa arkisissa askareissamme etenkin silloin kun ponnistelemme yhteisen tavoitteen eteen.
  • Taideyliopiston kanssa nuoret pääsevät tuottamaan omaa musiikkia, joka tullaan liittämään aikaisemmalla melontaretkellä saatuihin kokemuksiin ja tunnelmiin. Musiikki onkin tarkoitus liittää taustaksi videolle, jolla nuoret kuvailevat tunnelmiaan koko projektin aikana. Itse tekemiensä videoiden ja musiikin on tarkoitus kuvastaa nuorten fiiliksiä pitkin kouluvuotta visuaalisessa ja taiteellisessa muodossa.
  • Talven tultua Suomen Latu puolestaan antaa nuorille mahdollisuuden tutustua lumenveistoon sekä kouluttautua vapaaehtoiseksi ohjaamaan lumenveistoa perheille lahtelaisissa talviurheilu- ja perhetapahtumissa. Näin ollen nuorilla on mahdollisuus alkaa kartoittamaan kokemusta eri aloilta ja saada jopa ensimmäisiä merkintöjä omaan CV:een!
Kaikki lukuvuoden ajalle suunnitellut toteutukset liitetään vahvasti laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin ja pyritään siten tarjoamaan myös noin viidellekymmenelle Salppurin 9.-luokkalaiselle mahdollisuus tutustua uuden opetussuunnitelman mukana tuomiin mahdollisuuksiin. Nykyiset ysit kun muuten olisi viimeinen vuosikurssi, joka kulkee koko koulupolkunsa läpi vanhaa opetussuunnitelmaa mukaillen. Nuorten kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia on mukana pohtimassa myös tutkija Helsingin Yliopistolta, joka seuraa nuorten matkaa pitkin lukuvuotta. Tavoitteenamme tietenkin on herätellä opetushallituksen kauniit ajatukset laaja-alaisesta osaamisesta henkiin ja pyrkiä konkretisoimaan sanoja teoiksi. Raapustelemme aiheesta pitkin kouluvuotta ja keväämmällä kuulemme, miten olemme tavoitteessamme onnistuneet.Ensimmäisistä Melonnan ABC-retkien kokemuksista kuullaankin jo aivan pian!
Kynän varressa Paavo, Suomen Urheiluopistolta


Kuvassa esimakua ensimmäisen retken iltamelonnalta.


#luodehanke #vierumäki #outwardboundfinland #kouluailmanseiniä #melonta #uusiops #OPS2016 #seikkailukasvatus