tiistai 12. marraskuuta 2019

Merkityksellinen lähiluonto


Outi Rantalan ja Riikka Puhakan artikkeli Engageing with nature: nature affords well-being for families and young people in Finland käsittelee luonnon hyvinvointivaikutuksia suomalaisten nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa. Tutkijoiden mukaan tietoisuus luonnon terveysvaikutuksista ja lähiluonnossa liikkumisen hyödyistä on kasvanut. 

Puhakka ja Rantala viittaavat alan tutkimuksiin, joiden mukaan luonnossa oleskelu kohentaa itsetuntoa ja mielialaa, vähentää vihantunnetta sekä vaikuttaa myönteisesti tunteisiin ja käyttäytymiseen. Useat tutkijat vakuuttavat luontokontaktien laskevan stressiä lisäävän ongelmanratkaisu- ja keskittymiskykyä sekä parantavan elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa.

Tärkeänä Rantala ja Puhakka näkevät sen, miten lapsi tai nuori on yhteyksissä luontoon ja sen, paljonko hän viettää aikaa luonnossa. Tietyt taidot kehittyvät vain liikkumalla ja oleilemalla luonnossa – esimerkiksi taito pukeutua vuodenajan mukaan, liikkua erilaisissa maastoissa, keksiä tekemistä luonnossa ja nähdä luonnon yksityiskohtia. 

- Suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät luontoa monipuolisesti virkistäytymiseen, kertovat Rantala ja Puhakka.
Luontoympäristössä voi tavata ystäviä, mutta sieltä etsitään myös yksityisyyden ja vapauden kokemuksia. Telttailu tai mökkeily mahdollistaa intensiivisen yhdessäolon. Tutkijat näkevät, että pidempi vuorovaikutus ympäröivän luonnon kanssa lisää tietoisuutta vuodenaikojen ja sään vaikutuksesta omaan toimintaan ja olemiseen sekä auttaa huomioimaan läheisiä ihmisiä uusin tavoin.

- Mahdollisuudet harjaantua toimimaan luonnossa vaihtuvissa olosuhteissa ja sopeutuminen muuttuviin sääilmiöihin ja uusien luonnossa toimimisen tapojen kehittäminen ovat pitkällä aikavälillä kestävämpiä ratkaisuja kuin esimerkiksi laskettelurinteiden ja hiihtolatujen lumettaminen, korostavat tutkijat.

Kaupunkialueiden lähiluonnosta tulisi heidän mukaansa löytyä ympäristöjä, jotka houkuttelevat lapsia ja nuoria vapaaseen olemiseen ja leikkimiseen luonnossa. Kauempana asutuskeskuksista sijaitsevien luontokohteiden, kuten kansallispuistojen, tulisi olla saavutettavissa myös julkisin kulkuvälinein.

Päätelmissään kirjoittajat tulevat siihen tulokseen, että lähimatkailua tulisi Suomessa edistää ja kiinnittää huomiota siihen, kuinka lapsia ja nuoria voidaan kannustaa harjaantumaan aktiivisiksi luonnossa toimijoiksi ja kuinka heidän luontosuhteiden kehkeytymisen prosessejaan voidaan tukea. Erilaisten luontoympäristöjen säilymisen ja saavutettavuuden takaaminen luovat pohjan, jonka varaan lähimatkailua voidaan tulevaisuudessa kehittää.


Outi Rantala & Riikka Puhakka (2019): Engageing with nature: nature affords well-being for families and young people in finland, Children’s Geographies, DOI.
Linkki artikkeliin: https://doi.org/10.1080/14733285.2019.1685076
teksti: referoinut Anja Kuhalampi kuvat: Elina Elme
#luodehanke#luonto#luontomatkailu#lähiluonto#retkeily#luontoyhteysmenetelmät#