maanantai 27. toukokuuta 2019

Oikea asenne ja motivaatio


Vuosittain toteutettava Nuorten tulevaisuusraportti tutkii yläkoululaisten, lukiolaisten ja nyt myös toisen asteen ammattiin opiskelevien ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia. Vuonna 2019 tutkimukseen vastasi ennätykselliset lähes 14 000 nuorta. 

Oli kiinnostavaa lukea uusinta raporttia (2019) LUODE-hankkeen näkökulmasta. Erityisesti nuorten positiiviset näkemykset työelämästä ilahduttivat. Nuoret näkevät työelämän mahdollisuudet positiivisina ja uskovat löytävän paikkansa tulevaisuudessa. Yli 90 prosenttia toisen asteen opiskelijoista pitää työtä itselleen tärkeänä asiana ja yli neljä viidesosaa odottaa innolla työelämään siirtymistä. Nuorilla on siis korkea työmotivaatio jo opiskeluaikoina.

Nuoret ovat myös sisäistäneet, että omaa osaamista on kehitettävä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti koko elämän ajan. Halu kerryttää omaa osaamista on korkealla ja omaa kehittymistä halutaan vaalia moninaisten keinojen kautta. Raportissa korostetaan, ettei osaaminen ei ole pelkkiä taitoja, vaan myös oikeanlaista asennetta.
: Kun
Median rooli nähdään yhä tärkeämpänä ja sosiaalisen median tarjoamat globaalit yhteisöt vaikuttavat nuorten tulevaisuuskäsityksiin vahvasti. Vaarana nähtiin, että some-kanavien kautta saatava tietotulva saattaa passivoida nuoria tiedonhaussa. Uhkana on, että avoimen ja globaalin verkostoyhteiskunnan vaatimukset saattavat yksilötasolla johtaa ahdistukseen.

Valtakunnallinen vaikuttaja Talous ja nuoret eli TAT nosti raportista esiin kolme asiaa. Ensinnäkin TAT toivoo, että nuorten korkeasta motivaatiosta otetaan kaikki irti. Yritysten ja nuorta lähellä olevien organisaatioiden tulee rohkeasti tarjota monenlaisia tehtäviä ja oppimisen mahdollisuuksia. Toiseksi he haluavat, että somen passivoivaan vaikutukseen vastattaisiin, muun muassa hyvien esikuvien antamisella. Nuorille on annettava hyviä roolimalleja ja uratarinoita työhön siirtymisen tueksi. Kolmas asia on ohjauksen tarve. Nuoret kaipaavat edelleen jatko-opintojen ja alavalintojen suhteen yksilöohjausta. Yksilöllistä ohjausta ei saa laiminlyödä. 

Anja Kuhalampi
#luodehanke#työelämä#tet#tulevaisuus##nuoretjatyö#osaaminen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti