tiistai 12. helmikuuta 2019


Oppilaitosyhteistyö

– yritysten mahdollisuus osaavan työvoiman saatavuuteen 


Osallistuimme LUODE-hankkeen porukalla Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet -tilaisuuteen. Puheenvuoroissa keskityttiin Päijät-Hämeen nuorten tilanteeseen, pohdittiin haasteita ja ratkaisuja monen organisaation näkökulmasta. Alustuksissa kuultiin KELA:n, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän, TE-toimiston, 4H-yhdistyksen, Salpauksen ja KEMPPI OY:n näkemyksiä asiasta.  

Päijät-Hämeessä nuorten työttömien määrä on laskenut hitaasti. Vaikka työllisyystilanne on parantunut se ei ole ratkaisut nuorten tilannetta. Koulutusaste alueella on matala ja ylisukupolvinen työttömyys näkyy selkeästi. Nuorille on kyllä palveluita mutta nuoria on vaikea tavoittaa. Palvelut eivät vastaa tarvetta. On monenlaista kohtaamattomuutta. 

Raikkaimman puheenvuoron piti KEMPPI Oy:n Jukka Mandelin. Firma kehittää edistyneitä hitsausratkaisuja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. He tuottavat laitteita, ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita. Tällä hetkellä heillä on huutava pula hitsareista.

- Oppilaitosyhteistyö on yritysten keino saada osaavaa työvoimaa, sanoo Mandelin. 

KEMPPI Oy tekee aktiivisesti yhteistyötä eri koulutusasteilla aina alakoulusta lukioon ja korkeakouluun. Yhtiön toiminta on kansainvälistä ja ulottuu siksi myös koulutukseen tytäryhtiömaissa. Toiminta on monimuotoista ja vuosien saatossa on muotoutunut hyvä tuttujen toimijoiden verkosto. Mandelinin kokemuksen mukaan oppilaitosten opinto-ohjauksen resurssit ovat liian pieniä. Myös opettajien yhteydenpito on vähäistä. 

- Työssäoppija jää usein yksin, kuvaa Mandelin.


Mandelin peräänkuuluttaa proaktiivista ja joustavaa toimintaa. Tieteen tuoreet ideat tulisi saada osaksi kehittämistä. Alueen osaajien tulisi löytää toisensa, järjestää yritysten ja oppilaitosten yhteisiä workshopeja. Opettajien tulisi kehittää osaamistaan ja osallistua itsekin työelämäjaksoille.  

Viimeisenä Mandelin mainitsi oppilaiden laajan kirjon ja erityistarpeet, joihin yritys ei aina pysty vastaamaan.

- Nuorilla ei yksinkertaisesti ole työelämältä vaadittavia taitoja, kertoo Mandelin.

LUODE-hankkeen tavoitteena on nuorten työelämätaitojen kehittäminen. Toiveet on kuultu ja haasteeseen tartuttu.

Anja Kuhalampi #luodehanke#yrittäjyys#osaaminen#työllisyys#työelämä#tiede#yhteistyö#nuoret

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti