tiistai 10. syyskuuta 2019

Paremman tetin eväät


Helsingin sanomat uutisoi 6.9. TET-harjoittelusta nuorten näkökulmasta ja 8.9. Talous ja nuoret säätiön, TAT:n asiantuntijat kommentoivat asiaa työnantajan tulosuunnasta. 

Oppilaat määrittelivät hyvän TET-paikan sellaiseksi, jossa saa tehdä riittävästi itselle sopivia ja monipuolisia töitä. Monet arvostivat sitä, jos oli mahdollisuus oppia jotakin aivan uutta. Useimpien mielestä onnistuneen TET:n luo hyvä ja lämmin työpaikan ilmapiri. Nämä eivät vaikuta mitenkään ylivoimaisilta vaatimuksilta. Kuitenkin moni nuori pettyy. Työpaikassa ei ole riittävästi tekemistä, perehdytys ei toimi, nuori jätetään yksin tai ilmapiiri on lannistava, kuten Helsingin Sanomissa haastatellut nuoret olivat jaksonsa kokeneet.

Työnantajien näkökulmasta hyvä TET-kokemus on kaikkien etu. Hyvän TET-jakson aikana nuori pääsee tunnistamaan omia vahvuuksia, oppimaan hyödyllisiä taitoja ja saa arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten. Työnantaja voi parhaimmillaan sytyttää kipinän ja saada innokkaita nuoria kesätöihin ja ylipäätään kiinnostumaan alasta.  

OAJ on osallistunut keskusteluun ehdottamalla, että opetushallitus teettäisi työnantajille sopivan oppaan. Oppaassa olisi mallipohja TET-jakson toteuttamissuunnitelmaksi ja yrityksiä kannustettaisiin laatimaan oma suunnitelma, jolloin tet-oppilaan ottaminen olisi helpompaa ja sujuvampaa.

LUODE-hanke on luonut oppaan TÖIHIN SIITÄ nuorille tettiläisille. Seuraava vaihe on saada mukaan opojen lisäksi eri oppiaineen opettajia, jotka ohjeistaisivat oppilaita oman sisältönsä lähtökohdista tarkastelemaan työpaikkaa ja sen mahdollisuuksia. Esimerkiksi biologian opettaja ohjeistaisi tarkkailemaan kestävän kehityksen teemoja, äidinkielen opettaja viestintä ja some-ratkaisuja yrityksessä ja yhteiskuntaopin opettaja työelämän muutostrendejä ja niin edellleen. Kolmas vaihe olisi luontevasti oppaan teko työnantajan tarpeisiin.

TAT:n KUN KOULU LOPPUU -sivusto on paras mahdollinen paikka tällaisille ohjeille ja oppaille. LUODE-hankkeessa ollaan todella iloisia yhteistyöstä TAT:n osaajien kanssa. Sivusto voisi ottaa sisältöihinsä myös työnantajille suunnatun oppaan. 

Anja Kuhalampi
#luodehanke#työelämä#nuoretjatyö#uusityö#tet#kunkoululoppuu#työllistyminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti