perjantai 27. syyskuuta 2019

Ihmisen kokoisia ja näköisiä tavoitteita


Mahdollisuuksia nuorille -seminaaripäivässä OKM:ssä kuultiin uuden hallitusohjelman strategisista kärjistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Merja Niemi kertoi uuden hallitusohjelman keskiössä olevan ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen. Näiden muutosten nähdään muuttavan Suomea ja maailmaa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. 

- Muutoksen keskellä politiikan on tarjottava ihmisille turvaa ja toivoa paremmasta huomisesta ja turvattava ihmisten hyvinvointi. Talouspolitiikan näkökulmasta se tarkoittaa se tarkoittaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta, kuvailee Merja Niemi hallituksen tavoitteita. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää Suomea lähdetään rakentamaan seuraavien strategisten kärkien kautta:

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka -tavoite korostaa, että Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen ekologiseen jälleenrakentamiseen vakaan ja kestävän yhteiskuntarakenteen, koulutetun väestön ja korkean teknologiaosaamisen maana.

Kokoaan suurempi Suomi Euroopassa ja maailmalla -tavoite liittyy merkitykseltään kaikkein kauaskantoisimpiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkehitykseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja ympäristön elinkelpoisena säilyttämiseen. Näihin asioihin vaikuttaminen edellyttää Suomelta mahdollisimman laajaa yhteistyötä ja nopeita toimia. 

Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous -tavoite ymmärtää Suomen hyvät edellytykset menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana vahvuuksiensa vuoksi. Elinvoimaisen Suomen menestyksen avain on kyvyssä tarttua muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tarjota niihin ratkaisuja.

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka -tavoitteessa Suomi nähdään maailman turvallisimpana maana. Jos sellaisena haluamme säilyä Suomen on huolehdittava sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja arjen turvallisuudesta.

Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi -tavoite huomioi työllisyyden myönteisen kehittymisen viime vuosien aikana. Työttömyys on alentunut kaikissa ryhmissä. Suomen kaltaisissa talouksissa merkittävin tuottavuutta parantava tekijä on osaaminen ja teknologinen kehitys.

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -tavoitteessa painotetaan, kuinka suomalaiset jakavat laajasti periaatteet ja arvot, joille pohjoismainen hyvinvointimallimme on vuosien saatossa yhteistyössä rakennettu. Ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen ei ole investoitu vain siksi, että siihen on ollut varaa, vaan jotta vaurastuisimme kansakuntana.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -painottaa koulutuksen olevan paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Tasa-arvoisen yhteiskunnan tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät.

Näitä tavoitteita on helppo ymmärtää ja ottaa vastaan – ainakin paremmin kuin edellisen hallitusohjelman kiky- ja kasvustrategioita. LUODE-hankkeeseen peilaten nämä vaikuttavat inhimillisemmiltä ja ihmisen kokoisilta tavoitteilta. Voisin jopa väittää pienen hankkeemme osaltaan edistävän useampaa strategista tavoitetta.

Anja Kuhalampi
#luodehanke#hallitusohjelma#osaaminen#kestäväkehitys#työllisyys#oikeudenmukaisuus#hiilineuraalius#tasa-arvo#työmarkkinat#sivistys

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti