maanantai 29. lokakuuta 2018Juuttuminen ja juurettomuus

Osui silmään Jarkko Salmisen kirjoitus syrjäytymisestä. Salminen viittaa tekstissään Robert D. Putnamiin, jonka mukaan syrjäytyminen voidaan yleisemminkin nähdä kahdenlaisten sosiaalisten suhteiden puuttumisena. Putnam käyttää käsitteitä sitovat suhteet (bonding) ja siltoja rakentavat suhteet (bridging). Bonding suhteet ovat ikään kuin sosiaalinen liima, joka pitää yhteisön koossa ja ihmiset paikoillaan. Bridging suhteet puolestaan ovat kuin silta tai sosiaalinen liukaste, joka mahdollistaa yksilöiden liikkumisen sekä erilaisten esteiden tai rajojen ylittämisen.

Putnam korostaa, että sitovat suhteet ja siltoja rakentavat suhteet ovat sosiaalisen elämän kaksi vastaboolia. Sitovat suhteet ovat hyvä asia silloin kun ne antavat tietoisuuden perheestä, suvusta, kotiseudusta ja yhteenkuuluvuudesta. Mutta ne voivat pahimmillaan kääntyä ylisukupolviseksi ongelmaksi, jos nuori kohtalonomaisesti seuraa vanhempiensa jälkiä, juuttuu paikalleen. Siltoja rakentavat suhteet antavat parhaimmillaan nuorelle rohkeutta lähteä aikuisuuden polulle ja ylittää rajoja. Mutta liikkeelle ei voi pakottaa. Se ei toimi, jos nuoren elämästä puuttuu kiinnittyminen, juuret ja yhteisö, joista ponnistaa.

Syrjäytyminen ei siis ole pelkästään juurettomuutta tai pelkästään paikalleen juuttumista vaan se vaatii molempia. Tällaisessa tilanteessa olevia nuoria uhkaa väliinputoaminen: se ettei heillä ole juuria eikä päämäärää, ei siteitä eikä siltoja, ei yhteisöllistä liimaa eikä liukastetta. Negatiivisessa kierteessä molemmat sosiaalisten suhteiden tyypit vastavuoroisesti heikentävät toisiaan.

Nuoret etsivät kukin yksilöllisiä reittejä tai polkuja kouluun, ammattiin tai ylipäätään aikuisuuteen. Ihanteellinen lopputulos on se, että nuori ottaa vastuun kehittymisestään, kulkemisesta kohti aikuisuutta, eikä palaa takaisin lähtöpisteeseen. Siihen nuori tarvitsee kanssakulkijoita rinnalleen. LUODE-hanke pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan nuoren vastuunoton omasta elämästään, silloittamaan teitä tulevaisuuteen.

Anja Kuhalampi

#luodehanke#syrjäytyminen#juurettomuus#osallisuus#nuoret#bonding#bridging

Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti